Podaj e-mail

Ankieta zgłoszeniowa "FS"
Pola oznaczone * (gwiazdką) są obowiązkowe!

Zgłaszam swój udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację SYNAPSIS w siedzibie Fundacji.

*Temat szkolenia:


*Imię i nazwisko osoby zgłaszającej


Zawód/Stanowisko


Czy jest Pan/Pani zatrudniony/zatrudniona w placówce oświatowej?: tak / nie

Pełna nazwa placówki/organizacji


*Dokładny adres placówki (w tym województwo)


Adres do korespondencjiWykształcenie:
- ukończone studia: uczelnia, charakter studiow
(licencjackie, magisterskie, studia podyplomowe), kierunek studiów, rok ukończenia


* - ukończone kursy i szkolenia z dziedziny autyzmu
(nazwa szkolenia, organizator/prowadzący, rok/czas trwania)


Doświadczenia w pracy z dziećmi i dorosłymi osobami z autyzmem
(formy pracy, rodzaj prowadzonych zajęć, staż pracy)

Czy Pani/Pan pracuje z osobą z autyzmem będącą pod opieka Fundacji SYNAPSIS?
Tak Nie

Uwagi


*Czy chce Pani/Pan otrzymać fakturę? tak nie

Nazwa instytucji lub imię i nazwisko


Dokładny adres i NIP* Pola obowiązkowe!

Upoważniam Fundację SYNAPSIS do jednorazowego wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Fundację SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa w celu realizacji uczestnictwa w szkoleniu. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Fundację SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa w celu komunikacji ze mnš za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu oraz SMS zwišzanej z moim uczestnictwem w szkoleniach. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Fundację SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa w celu otrzymywania informacji o organizowanych w przyszłości konferencjach/szkoleniach/warsztatach prowadzonych przez Fundację SYNAPSIS. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.


Dowiedz sie wiecej, jak chronimy Twoje dane osobowe