Ankieta zgłoszeniowa "W"

Zgłaszam zamówienie dotyczące wyjazdowego szkolenia prowadzonego przez Fundację SYNAPSIS.

Temat szkolenia:Imię i nazwisko osoby zgłaszającej


Pełna nazwa placówki/organizacji


Dane do faktury - dokładny adres placówki (w tym województwo)


NIP


Adres do korespondencjiIlość grup warsztatowych: 1 grupa / 2 grupy

Liczebność całej grupy

Uczestnicy
Nauczyciele
Terapeuci
Rodzice
Inni


UwagiWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Fundację SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa w celu realizacji uczestnictwa w szkoleniu. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Fundację SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa w celu komunikacji ze mnš za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu oraz SMS zwišzanej z moim uczestnictwem w szkoleniach. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Fundację SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa w celu otrzymywania informacji o organizowanych w przyszłości konferencjach/szkoleniach/warsztatach prowadzonych przez Fundację SYNAPSIS. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.


Dowiedz sie wiecej, jak chronimy Twoje dane osobowe